چهارشنبه 26 خرداد 1400
واحد روابط عمومی

در  سال 1390 واحد روابط عمومی شرکت آی تی مکث با هدف گسترش و ارتقاء روابط عمومی حرفه ای شرکت و بهبود زیرساخت های موجود شروع به فعالیت نمود.

این واحد با باور تعریف جهان شمول روابط عمومی یعنی "دوستی با همه ، دشمنی با هیچ کس" می کوشد پلی مطمئن بین مشتریان و شرکت باشد و در تمامی مراحل خرید تا اتمام

دوره خدمات پس از فروش همواره رضایت مشتریان ارجمند شرکت را جلب کند.

روابط عمومی شرکت آی تی مکث به عنوان یک واحد مستقل سازمانی علاوه بر نقش نظارتی بر عملکرد دیگر واحد ها وظیفه آنالیز وضعیت موجود و کمک به سازمان جهت رسیدن به

وضعیت ایده آل را نیز دارد و در تمامی چهارچوب های کاری به عنوان وکیل مدافع شرکت در بیرون و مدعی العموم مشتریان در درون سازمان عمل می کند.