چهارشنبه 26 خرداد 1400
نرم افزار کنترل و مانیتورینگ مرکزی

 

 کلیه کنترل ها و اتصالات و ارتباطات کیوسک ها با سوئیچ کارت از طریق این نرم افزار صورت می گیرد که دارای ویژگی های زیر می باشد

• تعریف و اختصاص شماره سریال منحصر به فرد برای هر کیوسک جهت برقراری ارتباط با سامانه کنترل و مانیتورینگ مرکزی و شناسایی کیوسک ها در مراکز

( سریال الکترونیکی، ثابت بوده و با سریال روی بدنه یکسان باشد )

• قابلیت به روز رسانی برنامه های کیوسک به صورت گروهی یا برای یک کیوسک خاص

• امکان به روز رسانی برنامه کیوسک ها با استفاده از یک پروتکل امن جهت جلوگیری از سوء استفاده و تغییر فایلهای برنامه

• به روز رسانی محتوای اطلاعات مربوط به بخش اطلاع رسانی به صورت گروهی یا برای یک کیوسک خاص

• دریافت ، ذخیره سازی ، مانیتورینگ و نمایش وضعیت کامل کیوسک ها به صورت لیست ( بر اساس طبقه بندی کیوسک ها یا اولویت و میزان اهمیت آلارم ها شامل وضعیت تجهیزات

از قبیل وضعیت چاپگر و . . . ، ارتباط شبکه ، ورود سوپروایزر ، فعال بودن خدمات و سایر موارد لازم ) و اعلام آلارم ها و هشدارهای لازم به صورت Online

• قابلیت ارسال و اعمال تنظیمات پیش فرض به صورت گروهی یا برای یک کیوسک خاص

• قابلیت مشاهده ی تنظیمات مربوط به خدمات یک کیوسک ( برای هر خدمت به صورت مجزا )

• امکان به روز رسانی و ارسال فایل مربوط به تبلیغات به صورت گروهی یا برای یک کیوسک خاص از طریق پروتکل امن برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تغییر فایل

• انجام تنظیمات شبکه هر کیوسک از قبیل تنظیم آدرس شبکه و پورت های ارتباطی

• قابلیت کنترل کیوسک ها از دفتر مرکزی به صورت اجرا و ارسال اطلاعات کنترلی به کیوسک ها مانند Restart  و  Shutdown  کردن سامانه و اجرا یا متوقف کردن یک برنامه

• برقراری ارتباط Remote Desktop  با کیوسک ها به صورت امن در حالت مانیتورینگ نامحسوس

• مدیریت کاربران سامانه کنترل و مانیتورینگ مرکزی شامل تعریف کاربر جدید، حذف و ویرایش کاربران و تعریف سطوح دسترسی و مشخص نمودن کیوسک های قابل دسترسی

برای هر کاربر

• امکان گروه بندی کیوسک ها بر حسب ناحیه ، منطقه و یا معیارهای دیگر جهت تعریف دسترسی کاربران

• امکان گزارش گیری از کارکرد کیوسک ها ( تراکنش های انجام شده ) بر اساس طبقه بندی یا به تفکیک هر کیوسک