چهارشنبه 26 خرداد 1400
مراکز نصب TEL MAX BOX

بانک حکمت ایرانیان (تلفنبانک متمرکز)
 
تعاونی ثامن الائمه (تلفنبانک متمرکز)
 
موسسه مالی و اعتباری میزان مشهد (تلفنبانک متمرکز)
 
تعاونی ایثارگران دزفول
 
تعاونی والفجر شهریار (تلفنبانک متمرکز)
 
موسسه ریحانه گستر مشیز (تلفنبانک متمرکز)
 
وزارت کار و امور اجتماعی (کلیه مراکز استان ها)
 
ادارات راه و ترابری (کلیه استان های کشور)
 
راه آهن جمهوری اسلامی ایران (کلیه نواحی)
سازمان تعزیرات حکومتی
 
مخابرات تهران
 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 
سازمان حمل و نقل استان تهران
 
توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
 
دادگستری ایتان مرکزی
 
اوقاف و امور خیریه کرمانشاه
 
موسسه آموزشی دانش پارسیان
 
اتحادیه پوشاک تهران